Ingricop Noutati

Aici gasiti toate Noutatile de la Ingricop.

  1. Noutati
  2. Caravana ŠKODA se apropie de orașul nostru!
09.06.2022
Noutati ŠKODA

Caravana ŠKODA se apropie de orașul nostru!

caravana

Caravana ŠKODA se apropie de orașul nostru! Te așteptăm pe 17 - 19 iunie la Platoul Cornești Tg-Mureș, pentru o zi plină de surprize, concursuri și premii pentru toată familia. Vizitează-ne și profită de ocazia de a testa multe modele îndrăgite ŠKODA!


Regulament tombolă aici 👇


REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

"Caravana SKODA vine in orasul tau”

 18.06.2022 – 19.06.2022


1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul "Caravana SKODA vine in orasul tau” este organizat de INGRICOP – TARGU MURES, (numită în continuare "INGRICOP” sau ”0rganizatorul"), cu sediul social în GHE-DOJA,NR.194/A,TG-MURES, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, J 26/161/1992, CUI RO1218705, reprezentată legal de BACIU RODICA calitate de ADMINISTRATOR, companie inregistrata in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Concursul denumit in continuare "Caravana SKODA vine in orasul tau” sau “Concursul”, se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și comunicat public conform legislației aplicabile în România. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace de comunicare.


2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul "Caravana SKODA vine in orasul tau” este organizat și se desfășoară la locul evenimentului, la Platoul Cornești Tg-Mures.

Concursul se adreseaza publicului din Romania.


3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 18.06.2022-19.06.2022, inclusiv.


4. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Concursul "Caravana SKODA vine in orasul tau” are ca scop stimularea vanzarilor si cresterea bazei de date a clientilor. Participarea este gratuita si nu este conditionata de plata vreunei taxe sau comision de participare, se fae in baza înscrierilor la drive testului efectuat la eveniment.

Pentru participarea la concurs, participanții trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

Prin înscrierea la concurs, participantii sau reprezentantii legali al acestora garantează că au vârsta minimă împlinită de 18 ani și că o pot dovedi ulterior cu acte.

Participantii trebuie sa fie inscrisi la minim un drive test cu modelele SKODA.


5. REGULILE CONCURSULUI

Nu se pot înscrie la concurs membrii echipei de organizare, soții/soțiile, rudele și afinii acestora până la gradul II de rudenie inclusiv, precum și salariații companiei INGRICOP.

Participantii pot castiga unul din premiile descrise la Cap. 8.

Pentru fiecare din cele 3  premii ale concursului va fi desemnat cate un singur câștigător extras prin tragere la sort din urna special amenajanta la eveniment, daca s-a înscris în concurs conform art 4 din prezentul regulament. Castigatorul fiecarui premiu va fi anuntat telefonic.

Perioada desfășurării concursului: 18.06.2022 -19.06.2022.


6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/sotia și rudele de gradul I și II ale acestora, precum și salariații companiei INGRICOP.


7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

A. FACEBOOK. Vor fi desemnati câștigători al concursului " Caravana SKODA vine in orasul tau” concurentii legal inscrisi si extrasi prin tragere la sort.

De asemenea, participantii câștigători vor contactati telefonic in care li se vor cere datele de identificare.

Dacă o persoana declarata câștigătoare nu confirmă (nu răspunde telefonic/e-mail/Facebook messenger) în termen de maximum 2 zile de la data afișării rezultatului concursului, premiul câștigat de persoana în cauză se va anula.


8. PREMIILE ACORDATE

Premiile va fi acordate câstigătorilor sub condiția ca acestia să nu fie descalificati ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

Participantii pot câștiga unul din urmatoarele premiile puse in joc de organizator:

-      1 premiu: Casti originale skoda

-      2 premii: Geanta shopping Skoda

-      3 premii: Sticla ciclism Skoda

Valoarea neta a fiecarui premiu este mentionata in lista de mai sus.

Castigatorii nu pot solicita incasarea contravaloarii premiilor.

Predarea premiilor se va face in locatia de desfasurare a evenimentului, Platoul Corensti Tg-Mures 18.06.2022- 19.06.2022, sau la sediul organizatorului din Tg-Mures,str.Ghe-Goja, nr.194/A, pana la data de 30.06.2022.

Predarea premiilor se va face in baza unui proces verbal iar castigatorii vor fi de acord sa furnizeze datele personale in acest scop. 


9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul are ca scop stimularea vanzarilor si cresterea bazei de date a clientilor. Prin participarea la acest concurs, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

-Colectarea și prelucrarea de către organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook și a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemena acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, vârstă, ocupația, nr. de telefon, adresa de e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

-Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

-Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

-Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legatură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unui terț într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se supună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

-Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.


10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nici o răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu/imagine participante la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea Ingricop sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este raspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.


11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil pe la sediul societatii.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina Facebook Skoda Targu Mures  Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

In cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.


12. CONTACT

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să vă adresați echipei de organizare:

-           Tala Olga, marketing@ingricop.roInregistrare newsletter

In Newsletter-ul nostru primiti regulat informatii privind produsele noastre precum si o selectie de oferte exclusive!

Datele introduse nu sunt valide. Va rugam sa incercati inca o data.

Va rugam sa selectati un mod de adresare

A intervenit o problema la abonarea la newsletter. Va rugam sa incercati inca o data mai tarziu.

checkbox_default

Va multumim!

Abonarea la newsletter a fost efectuata cu success.

Veti primi un e-mail care contine un link de confirmare. Va rugam sa confirmati accesand acest link, pentru a putea fi incheiata inregistrarea dumneavoastra.